קורס בודק שכר מוסמך
בפיקוח משרד העבודה והרווחה

במסגרת הגברת אכיפת דיני עבודה, יוכשרו בודקי שכר מוסמכים אשר יפקחו על תנאי שכר עבודה,

ויוודאו כי העובדים אינם מנוצלים וזוכים לתנאים המגיעים להם על פי חוק.

על המבקשים להתמנות לבודקי שכר לעבור תכנית הכשרה אשר תקנה להם תעודת בודק שכר מוסמך מטעם משרד העבודה והרווחה.

רואי החשבון ויועצי מס יעברו הכשרה מצומצמת יותר שבסיומה יידרשו לפרויקט גמר ולא לבחינה.

בקורס יילמדו נושאים רבים כגון תפקיד בודק שכר, החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה,

אתיקה מקצועית, תשאול וחקירה, בקרה, פיקוח ביקורת וכו'

"לאחר בדיקת מוסדות לימוד, בחרה לשכת רואי החשבון בישראל את המכללה למינהל כמוסד המועדף בו תתבצע ההכשרה ל"בודק שכר מוסמך".

המכללה למינהל מקנה הנחה משמעותית לרו"ח חברי לשכת רו"ח וכן לחשבי שכר החברים במועדון חשבי שכר של לשכת רו"ח.


המכללה פותחת 3 מסלולי הכשרות בהתאם למתווה שהוכתב ע"י משרד העבודה והרווחה :

קורס בודק שכר לרואי חשבון- משך הקורס: 48 שעות לימוד אקדמאיות.

קורס בודק שכר ליועצי מס- משך הקורס: 86 שעות לימוד אקדמאיות.

קורס בודק שכר לחשבי שכר/ עורכי דין /כלכלנים ומפקחי עבודה- משך הקורס: 150 שעות לימוד אקדמאיות.